ZOSTALIŚMY UHONOROWANI
DYPLOMEM ORAZ MEDALEM
ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

DZIĘKUJEMY.

ico
Aktualności
2013-09-25 - Funkcja rejestrowania i oceny dostaw

W module Kontrola Jakości systemu Hydra utworzono możliwość rejestrowania dostaw (przychodzących i wychodzących). Dostawa podlega ocenie, a także może być powiązana z kontrolą jakości (np kontrolą dostawy). Baza zarejestrowanych dostaw jest dobrym źródłem informacji do tworzenia raportów zestawieniowych oraz rankingów dostawców.

Galactica Hydra
2013-04-11 - Funkcjonalność tworzenia listy kontrolnej załączanych plików w Galactica Hydra

Do modułu dokumentów dodano funkcjonalność tworzenia listy kontrolnej załączanych plików. Lista ta pozwala kontrolować, czy wszystkie wymagane pliki (załączniki) zostały dodane. Istnieje możliwość tworzenia niezależnej listy dla każdego rodzaju dokumentu, a dla każdej pozycji z listy można wskazać pracownika odpowiedzialnego za dodanie pliku do dokumentu. System wyświetla przypomnienie na tablicy informacyjnej pracownika, o konieczności dodania stosownych załączników do dokumentów, dopóki te nie zostaną dodane.

Galactica Hydra
2013-03-18 - Edytor map procesów w Galactica Hydra

Moduł procesów został wzbogacony o mechanizm tworzenia schematów blokowych. Jest to uniwersalny system bazujący na bibliotece kształtów i linii, za pomocą których w bardzo prosty sposób użytkownik może stworzyć zaawansowany schemat procesu. Dodatkowo każdy z elementów schematu może zostać powiązany z elementami systemu, takimi jak audyt, dokument czy proces.

Galactica Hydra
2013-02-27 - Zaawansowane ankiety audytowe w Galactica Hydra

Nowa funkcjonalność oprogramowania Hydra umożliwia przygotowanie dowolnych ankiet  z pogrupowanymi pytaniami. Na każde z pytań użytkownik może udzielić jednej odpowiedzi, z każdą z nich powiązany jest rating, dzięki czemu po wypełnieniu ankiety użytkownik uzyskuje sumaryczną ocenę dla ankiety audytu.

Galactica Hydra
2012-10-29 - Galactica Hydra w czasopismach

Na łamach kwartalnika „Zarządzanie jakością” ukazała się prezentacja oprogramowania Galactica Hydra. Przedstawiono w niej najważniejsze cechy naszego produktu i wyróżniające funkcje przydatne docelowemu odbiorcy. Firma Galactica została uznana za nowoczesną i innowacyjną, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do lektury czasopisma, a w szczególności omawianej publikacji.

Galactica Hydra
2012-10-22 - Prezentacja Hydry podczas konferencji

Ze względu na duże zainteresowanie oprogramowaniem Galactica Hydra, postanowiliśmy ujawnić się większej rzeszy ludzi. Przy współpracy z firmami Dekra oraz Tuv Akademia Polska uczestniczyliśmy na X Kongresie Menedżerów Jakości oraz XIII Forum Wymiany Doświadczeń dla Pełnomocników Systemu Zarządzania. Osoby zatrudnione w działach jakości oraz menedżerowie wyższego szczebla mogli lepiej zapoznać się z oprogramowaniem wspomagającym system jakości. Cieszymy się z zainteresowania klientów i zapraszamy kolejnych do współpracy.

Galactica Hydra
2012-09-04 - Nowy moduł kontroli jakości w Galactica Hydra

Galactica Hydra ma już nowy moduł kontroli jakości, który umożliwia ewidencję przeprowadzonych kontroli jakości w przedsiębiorstwie, z ujęciem trzech etapów produkcji: kontroli dostawy towaru, kontroli pośredniej na etapie produkcji, kontroli produktu gotowego. Istnieje bardzo duża elastyczność w przygotowaniu kart kontroli jakości dla różnych etapów produkcji, wymagań kontrahentów itp. Wprowadzając kontrolę jakości do systemu, użytkownik może dodać i wykorzystać wcześniej przygotowaną kartę kontroli.

Galactica Hydra
2012-07-23 - Pesa, odbiorcą naszego oprogramowania

Jedno z najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw tj. PESA SA (producent tramwajów i nowoczesnych pociągów) wdraża system Galactica HYDRA, wkrótce Case Study w dziale realizacje.

Galactica Hydra
2012-05-17 - Nowy serwis informacyjny dot. produktu Galactica HYDRA

Stworzyliśmy nowy serwis informacyjny dotyczący produktu Galactica HYDRA. Jest to oprogramowanie wspomagające zarządzanie system jakości w organizacji. Oprogramowanie posiada kilka dostępnych modułów, które mogą być dowolnie zestawione wg specyfikacji zamawiającego (dostepne moduły: dokumentacja systemu, procesy, audyty, niezgodności, działania, reklamacje, nadzór na narzędziami, wnioski racjonalizatorskie). Więcej informacji na naszej stronie: http://hydra.galactica.pl

Galactica Hydra
do góry

Jeśli masz pytanie
lub chcesz poznać aktualne promocje

zostaw swój numer
Za chwilę oddzwonimy

Galactica - oprogramowanie dla firm - innowacyjna gospodarka