ZOSTALIŚMY UHONOROWANI
DYPLOMEM ORAZ MEDALEM
ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

DZIĘKUJEMY.

Oprogramowanie dedykowane
ico

Audyty przedsiębiorstwa w obszarze BHP

Prowadzenie procesu audytowego jest jednym z głównych elementów każdego systemu jakości. Audytowanie prowadzi się w różnych obszarach oraz z uwagi na różne aspekty przedsiębiorstwa. Galactica stworzyła i wdrożyła system do zarządzania audytami w obszarze BHP. Planowanie audytów, nadzór nad ich realizacją, gromadzenie informacji po audytowych oraz nadzór nad działaniami to główne elementy tego systemu.

Zarządzanie audytami - zadania i funkcjonalność:
 • Przeniesienie całego procesu audytowania, planowania audytów, obserwacji z formularzy papierowych do systemu informatycznego.
 • Usprawnienie powiadamiania poszczególnych osób o planowanych audytach przez pocztę e-mail.
 • Tworzenie rocznych planów przeprowadzania audytów zachowań.
 • Definiowanie na planie zadań, które mają być kontrolowane oraz przydzielenie do nich osób, które w poszczególnych miesiącach będą przeprowadzały audyt.
 • Określanie informacji poaudytowych: zauważone prawidłowe praktyki, nieprawidłowe praktyki, określenie przyczyn nieprawidłowych praktyk, proponowane prawidłowe zachowania.
 • Tworzenie obserwacji wykonywania zadań.
 • Zgłaszanie przez obserwatora, co obserwował i jakie zaobserwował czynności stwarzające zagrożenie.
 • Proponowanie wykonywania działań korygujących.
 • Odnotowywanie wykonania audytu przeprowadzania audytu przez inną osobę (audyt audytowania).

Oprogramowanie do audytów - elementy systemu:
 • Plan audytów - plan audytów obejmuje definicję obszaru audytowania, czas i miejsce, skład zespołu, wytyczne do prowadzenia audytu.
 • Raport z obserwacji zachowań - generowany po przeprowadzeniu audytu
 • Obserwacje - ewidencja obserwacji
 • Audyt audytowania - raport z przeprowadzenia audytu, osoby prowadzącej audyt określonego zadania z planu
 • System raportów z wykresami
 • Moduł administracyjny (zarządzanie listami wyboru, konfiguracja)

 • Galeria
  Plan audytów Raport z audytu Raport z obserwacji
  Audyt audytowania Przykładowy raport Działania

  Korzyści z wdrożenia systemu
  • Lepszy nadzór nad procesem planowanego audytowania poprzez system powiadomień
  • Organizacja procesu planowania audytów oraz skrócenie czasu planowania poprzez słowniki i bazy szablonów
  • Łatwa analiza procesu poprzez gotowe raporty zestawieniowe i wykresy
  • Większa mobilizacja zespołu do stosowania zasad systemu jakości dzięki uproszczeniu i skróceniu czasu potrzebnego na proces audytowy

  Zobacz także
  Oprogramowanie do jakości
  Oprogramowanie do ISO
do góry

Jeśli masz pytanie
lub chcesz poznać aktualne promocje

zostaw swój numer
Za chwilę oddzwonimy

Galactica - oprogramowanie dla firm - innowacyjna gospodarka