ZOSTALIŚMY UHONOROWANI
DYPLOMEM ORAZ MEDALEM
ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

DZIĘKUJEMY.

Oprogramowanie dedykowane
ico

Wnioski racjonalizatorskie w przedsiębiorstwie

kliknij - Galactica Hydra Systemy jakości opierają się na nieustannym doskonaleniu przedsiębiorstwa. Podstawowym wymaganiem jest, aby każdy pracownik miał świadomość potrzeby doskonalenia oraz aktywnie uczestniczył w tym procesie. Jednym ze sposobów jest przetwarzanie tzw. wniosków racjonalizatorskich (pomysłów na usprawnienie przedsiębiorstwa, w tym: obniżanie kosztów działalności oraz poprawę bezpieczeństwa). Wiele firm stosuje dodatkowe elementy motywacje aby zmobilizować pracowników do aktywnego uczestniczenia w tym procesie, wdrażając dodatkowo system premiowy, który gwarantuje pomysłodawcom dodatkowe wynagrodzenie (jeśli jego wnioski zostaną zrealizowane oraz podjęte działania będą skuteczne). Przedstawiony system został wykonany i wdrożony przez Galactica w przedsiębiorstwie przemysłowym i objął grupę ponad tysiąca pracowników, dając kilkaset wdrożonych działań w pierwszym roku funkcjonowania.

Zadanie:
 • usprawnić dotychczasowe papierowe rozwiązanie, oparte na wypełnianiu papierowych formularzy zgłaszania usprawnień
 • centralna baza wszystkich pracowników firmy (pomysłodawców), gdzie każdy może się zalogować i zgłosić pomysł usprawniający pracę
 • wzbogacenie wniosków aby zawierały opis sytuacji obecnej oraz przewidywanie skutków wprowadzenia usprawnienia w życie
 • uzyskanie: realnych oszczędności dla firmy, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, zwiększenie wydajności itp.
 • określanie kosztu wprowadzenia zmian wynikających z wniosków - koszty określa autor wniosku oraz jego kierownik (lub inna osoba odpowiedzialna)
 • wprowadzenie opiniowania i zatwierdzania wniosków - osoby uprawnione przeprowadzają dyskusję na temat usprawnienia; historia dyskusji zapamiętywana z podziałem na wątki, przyjmowanie lub odrzucanie wniosków
 • wprowadzenie kontrolingu wprowadzonych zmian; co kwartał następuje weryfikacja jakie rzeczywiście korzyści przyniosło wdrożenie
 • wprowadzenie systemu nagród dla pracowników - pracownicy otrzymują premie za wdrażane wnioski; premie wypłacane co pewien okres czasu; system tworzy automatyczne zestawienie potencjalnych premii dla pracowników
 • automatyzacja powiadomień - mailowy system powiadomień o prośbach o wycenę czy opinię (także tablica informacyjna)
 • system raportowania z wykresami

Elementy systemu, etapy przetwarzania wniosków:
 • Zgłoszenie - wniosek zgłaszany przez pracownika (określenie sytuacji obecnej i oczekiwanej; określenie potencjalnych korzyści wymiernych i niewymiernych; określenie kosztu wprowadzenia w życie)
 • Opinia - opiniowanie wniosku przez osoby do tego uprawnione; prośba o opinię - odpowiedź; opinie mogą być pozytywne i negatywne; końcowa opinia musi być pozytywna
 • Wycena - poza wstępną wyceną zgłaszającego wniosek, wykonywana jest wycena przez osoby upoważnione; wycen może być kilka; kierownik wydziału decyduje która wycena jest najbardziej trafna
 • Kontrola - kontrola rzeczywistych korzyści po wdrożeniu wniosku (w jakim kwartale, jaka oszczędność, kto wykonywał kontrolę)
 • Dziennik wypłat - odnotowywanie rzeczywistych wypłat premii dla pracowników; każdy wpis resetuje naliczanie kolejnych nagród - nagrody są wyliczane od ostatniej rzeczywistej wypłaty.

Galeria
Baza wniosków Wniosek Wniosek
Przykładowy raport Opiniowanie

Korzyści z wdrożenia systemu
 • Większa motywacja pracowników do zgłaszania wniosków poprzez dostępność systemu i dostęp do procesu przetwarzania
 • Gwarancja wypłaty i jawność procesu
 • Łatwy kontroling procesu i dostęp do analizy bazy wniosków
 • Poprawa efektywności i skuteczności podejmowanych działań poprzez narzędzia do weryfikacji działań

Zobacz także
Oprogramowanie do ISO
Oprogramowanie do zarządzania jakością
Zarządzanie reklamacjami
do góry

Jeśli masz pytanie
lub chcesz poznać aktualne promocje

zostaw swój numer
Za chwilę oddzwonimy

Galactica - oprogramowanie dla firm - innowacyjna gospodarka