ZOSTALIŚMY UHONOROWANI
DYPLOMEM ORAZ MEDALEM
ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

DZIĘKUJEMY.

Oprogramowanie dedykowane
ico

Zarządzanie produkcją w narzędziowni

Narzędziownie to przedsiębiorstwa, w których produkuje się narzędzia typu: formy wtryskowe i rozdmuchowe do tworzyw sztucznych, formy ciśnieniowe do stopów aluminium, wykrojniki i tłoczniki itp. Galactica stworzyła i wdrożyła wiele systemów informatycznych dla narzędziowni w Polsce, dzięki czemu dobrze rozumiemy specyfikę tego typu przedsiębiorstw. Przedstawiony system produkcyjny został wykonany i wdrożony przez Galactica dla narzędziowni zajmującej się głównie produkcją form ciśnieniowych, jednak funkcjonalność systemu pozwala na obsługę dowolnego procesu technologicznego w przedsiębiorstwie branży mechanicznej.

Ciekawym elementem tego rozwiązania jest zastosowanie urządzeń (czytników kodów kreskowych) do rejestracji zdarzeń technologicznych na produkcji. W związku z wymaganiami klienta w zakresie rozmieszczenia stanowisk rejestracji oraz brakiem sieci kablowej, zbudowana została także sieć bezprzewodowa WiFi N odporna na zakłócenia pracujących w hali produkcyjnej obrabiarek.

Zadania i funkcjonalności:
Głównym zadaniem systemu jest nadzór nad procesem produkcyjnym, który został zrealizowany poprzez zastosowanie tzw. przewodników produkcyjnych. Każdy przewodnik produkcyjny zawiera zestaw operacji technologicznych wraz z kodami kreskowymi. Pracownicy dokonują prostej czynności skanowania kodu operacji, którą rozpoczyna. Dodatkowo uwzględniono także operacje zatrzymywania, przesuwania procesu oraz identyfikacji pracowników realizujących prace. Wszystkie zdarzenia z produkcji są rejestrowane w bazie stanowiąc w następstwie podstawę do analizy i kontrolingu procesów realizacji poszczególnych zamówień.

System posiada ponadto wiele elementów, które pomagają w przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej, optymalizują i usprawniają przygotowywanie technologii. W procesie projektowania technologii biorą udział ludzie i zasoby firmy, dzięki czemu uzyskuje się zestawienia obciążeń różnych zasobowych. W projektowaniu procesów wykorzystuje się także elementy gospodarki magazynowej, co optymalizuje wykorzystanie materiałów i zapewnia odpowiednią dostępność. System posiada dobudowane słowniki i szablony procesów, bazy operacji technologicznych, gotowe raporty i wydruki, co znacznie przyspiesza obsługę procesu.

Elementy systemu:
 • Klienci - baza klientów
 • Oferty - przygotowywanie ofert i kalkulacji cenowych dla klientów
 • Zlecenia produkcyjne - określają wytyczne dla produkcji
 • Zamówienia - baza zamówień powiązana z bazą klientów, zawiera informacje o wytycznych i terminach realizacji
 • Maszyny i ludzie - baza zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, możliwość projektowania technologii w oparciu o dostępne zasoby, przegląd obciążenia i dostępności zasobów
 • Technologia - dokumentacja technologiczna, wg której jest realizowany proces technologiczny w postaci przewodników produkcyjnych, opcje definiowania operacji technologicznych, czasów realizacji, alokacji zasobów przedsiębiorstwa (ludzie, maszyny i urządzenia), partii produkcyjnych
 • Konstrukcja - dokumentacja konstrukcyjna dla potrzeb produkcji wyrobu
 • Produkcja - realizacja działań wynikająca z przewodników produkcyjnych, logowanie zdarzeń rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji technologicznych, sortowanie procesem produkcyjnym, kontrola realizacji procesu
 • Magazyn - materiały i komponenty do produkcji, możliwość alokowania materiałów przy projektowaniu technologii, planowanie zakupów, wykorzystywanie zapasów magazynowych
 • Wydruki - generowanie dokumentów (zamówień, zleceń, przewodników, raportów)
 • Struktura organizacyjna firmy oraz użytkownicy i uprawnienia
 • Raporty - narzędzia do analizy procesu produkcyjnego, przeglądanie produkcji planowanej, zakończone i w toku. Przegląd obciążeń zasobów firmy, w tym maszyn i urządzeń, badanie efektywności pracowników i rozliczanie z wykonywanych zadań, badanie poziomu trafności planowania produkcji
 • Kontrola jakości - zapisy związane z kontrolą jakości wykonanych produktów
 • Dzienniki zdarzeń - logowanie wybranych zdarzeń związanych z procesem produkcyjnym

Galeria
Reklamacje zewnętrzne Reklamacja Analiza reklamacji
Reklamacje zewnętrzne Reklamacja Analiza reklamacji

Korzyści z wdrożenia systemu
 • Duże oszczędności czasu związane z opracowywaniem technologii dzięki słownikom i bazom operacji technologicznych
 • Możliwość optymalizacji zasobów poprzez szybki wgląd w plany obciążeń
 • Większa mobilizacja i efektywność zespołu poprzez zastosowanie jawnego systemu kontroli
 • Możliwość monitoringu online realizowanych procesów dzięki ciągłej rejestracji zdarzeń produkcyjnych

Zobacz także
Oprogramowanie do zarządzania produkcją
do góry

Jeśli masz pytanie
lub chcesz poznać aktualne promocje

zostaw swój numer
Za chwilę oddzwonimy

Galactica - oprogramowanie dla firm - innowacyjna gospodarka