ZOSTALIŚMY UHONOROWANI
DYPLOMEM ORAZ MEDALEM
ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

DZIĘKUJEMY.

Oprogramowanie dedykowane
ico

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Długoterminowe projekty inwestycyjne, z uwagi na stronę finansową przedsięwzięcia, wymagają szczegółowego planowania i nadzoru. Prowadzenie wielu projektów i konieczność okresowego monitoringu zdeterminowały stworzenie systemu internetowego dostępnego w sieci przedsiębiorstwa, gromadzącego i udostępniającego dane z realizacji projektów. Galactica zaprojektowała i stworzyła internetowe oprogramowanie do planowania i nadzoru nad projektami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Główne zadania systemu:
 • Monitorowanie procesów inwestycyjnych przeprowadzanych w przedsiębiorstwie
 • Definiowanie projektów inwestycyjnych, planowanie wydatków na osi czasu, ewidencja wydatków faktycznych, kontrolowanie okresowe wydatków
 • Raportowanie bazy projektów, generowanie zestawień i raportów obrazujących stan realizacji poszczególnych projektów, raporty zestawienia oraz podsumowania okresowe dla zarządu
 • Workflow projektu zaczynający się od wprowadzenia przez użytkownika podstawowych informacji o projekcie, następnie akceptacja przez przełożonego i uwolnienie (uruchomienie) samego projektu
 • Okresowa aktualizacja projektów w zakresie wydatkowania, aktywne przypomnienia dla osób odpowiedzialnych
 • Zarządzanie dostępem do systemu a także do projektów inwestycyjnych
 • Gromadzenie dokumentacji
 • Przeszukiwania o przeglądanie bazy danych

Elementy systemu do zarządzania projektami inwestycyjnymi:
 • Użytkownicy systemu oraz zespoły projektowe
 • Inwestycje - kartoteka inwestycji w której gromadzone są informacje identyfikacyjne, opisowe, terminy realizacji, definicje, uczestnicy projektu oraz nadzorujący, dokumenty
 • Harmonogram - definicje etapów w projekcie, określenie terminów realizacji oraz okresów rozliczeniowych, definicję zadań i działań
 • Wydatkowanie - wprowadzanie informacji dotyczących wydatkowania na trzech płaszczyznach: plan startowy (określenie planowanych wydatków w okresach czasu), plan bieżący (wprowadzanie bieżących korekt do planu początkowego), dokonane płatności (rejestracja faktycznych wydatków), środki zaangażowane
 • Raporty - raporty zestawieniowe, raporty podsumowujące oraz raporty w postaci gotowych do uruchomienia wykresów graficznych
 • Powiadomienia dla uczestników projektu o konieczności dokonania okresowej aktualizacji wydatków
 • Dziennik zdarzeń - ewidencja zmian w systemie
 • Administracja i konfiguracja systemów, definicje słowników

Galeria
Interfejs Harmonogram projektu Wydatki
Zaangażowanie środków Baza inwestycji Kartoteka inwestycji

Korzyści z wdrożenia rozwiązania z grupy oprogramowanie do zarządzania projektami inwestycyjnymi:
 • Centralizacja i szybki dostęp do informacji o projektach dzięki zastosowaniu modelu aplikacji internetowej
 • Szybki dostęp do bieżących informacji dotyczących realizowanych projektów
 • Zapewnienie aktualizacji bazy w zakresie stanu wydatkowania poprzez system aktywnych powiadomień
 • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie raportów

Zobacz także
Oprogramowanie i systemy CRM
do góry

Jeśli masz pytanie
lub chcesz poznać aktualne promocje

zostaw swój numer
Za chwilę oddzwonimy

Galactica - oprogramowanie dla firm - innowacyjna gospodarka