ZOSTALIŚMY UHONOROWANI
DYPLOMEM ORAZ MEDALEM
ZA WKŁAD WŁOŻONY W ROZWÓJ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

DZIĘKUJEMY.

Oprogramowanie dedykowane
ico

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym to jeden z kluczowych elementów doskonalenia przedsiębiorstwa. Sprawne przetwarzanie reklamacji ujawnia niezgodności, których przetwarzanie prowadzi do generowania działań mających na celu naprawę niepożądanego stanu w procesie oraz podjęcie działań zapobiegawczych, które wyeliminują powstanie w przyszłości określonej niezgodności. Przedstawiony system reklamacyjny został wykonany i wdrożony przez Galactica..

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami zawiera elementy takie jak kompleksowe podejście do procesu reklamacyjnego i przetwarzanie reklamacji zarówno zgłaszanych przez klientów, ale także reklamacji firmy kierowanych do własnych dostawców. Połączenie wszystkich obszarów biorących udział w procesie wytwarzania pozwala na sprawną realizację procesu doskonalenia i znaczące zwiększenie efektywności doskonalenia.

Wykonane i oferowane przez Galactica oprogramowanie do zarządzania reklamacjami realizuje następujące zadania i posiada funkcjonalności:

 • Ewidencja reklamacji i gromadzenie danych do przetwarzania reklamacji, zarządzanie reklamacjami poprzez zaimplementowany proces przepływu informacji, identyfikacji problemów i niezgodności, prowadzenia działań korygujących.
 • Rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie procesu analizy, opiniowania, zapisów wniosków i spostrzeżeń
 • Ewidencja powodów niewykrycia problemu oraz powodów wystąpienia problemu. Dla każdego powodu ewidencjonowanie podjętych działań w celu usunięcia niezgodności oraz prowadzenie weryfikacji skuteczności działań.
 • Generowanie obciążeń dostawców na podstawie wniosków z procesu przetwarzania reklamacji
 • Gromadzenie dokumentów typu: zdjęcia, filmy itp.
 • Obsługa trybu prostego i złożonego przetwarzania reklamacji.

Oprogramowanie do reklamacji - podstawowe elementy systemu:

 • Kontrahenci - baza firm/klientów i dostawców
 • Reklamacje zewnętrzne zgłaszane przez klientów
 • Reklamacje do dostawców odnoszące się do niezgodności w dostawcach materiałów i komponentów do produkcji
 • Reklamacje ilościowe wynikające z realizacji dostaw
 • Uwagi - ewidencja spostrzeżeń i uwag do dostawców wraz z systemem powiadamiania
 • Niezgodności - ewidencja i przetwarzanie wykrytych niezgodności
 • Działania - podjęte działania korygujące i zapobiegawcze
 • Raporty zestawieniowe oraz podsumowania w postaci wykresów generowane w różnych ujęciach
 • Panel administracyjny - zarządzanie systemem, konfiguracja

Galeria

Reklamacje zewnętrzne Reklamacja Analiza reklamacji
Obciążenia Działania Niezgodności

Zarządzanie reklamacjami za pomocą odpowiedniego oprogramowania może przynieść wiele istotnych dla przedsiębiorstwa korzyści

 • aktywne doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez przetwarzanie reklamacji z różnych obszarów
 • Oszczędność czasu pracowników firmy dzięki narzędziom do ewidencji i powiadomieniom
 • Skuteczniejsza realizacja reklamacji do dostawców dzięki włączeniu dostawców do procesu oraz udostępnieniu im systemu
 • Łatwa kontrola procesu dzięki gotowym raportom

Zobacz także
Oprogramowanie wspomagające zarządzanie jakością
Oprogramowanie do jakości
do góry

Jeśli masz pytanie
lub chcesz poznać aktualne promocje

zostaw swój numer
Za chwilę oddzwonimy

Galactica - oprogramowanie dla firm - innowacyjna gospodarka